Kategoriler

Prensiplerimiz

Atamızdan aldığımız öğütler bizim yaşam prensibimizdir.

1300'lü yılların başlarında Anadolu’ya gelip otağ kuran atamız Ömer Emre'den bu yana nesilden nesile, neticede babamızdan bize süzülerek gelen öğütler:

- Okuyacaksın, öğreneceksin. Okuyup öğrenmek insana,( tekrarlayıp durmak papağana) mahsustur. Bildiğini bildirecek, ben diye de böbürlenmeyeceksin.

-Bilge arkadaşın sohbeti de bilgecedir. Sana saygı gösteren cemaat te değil bilgiyi paylaşan cemaatte bulunacaksın.

-Alimin alimliği fendedir. Aleme ancak alimin feni ile karşı koyabilirsin. Fenden gayrısı perden ibarettir. Dervişin ki kelamı ses etmektir. Aslolan fen ile bezenmiş ok ile kılıçtadır. Ebediyet bunda saklıdır.

-Hiç bir kararı acele vermeyeceksin. Bir gündüz bir gece düşünecek, ertesi gün karar vereceksin. Gündüz bir tecrübeliye(sağ ise atana), geceleyin eşine danışacaksın. Böylece alınan her karar en muteberdir.

-Devletine bağlı olacaksın. Varsan bunu devletine borçlusun. Kırılsan da, incinsen de diklenmeyeceksin. Yanlışa karşı devletle değil yanlış yapan zihniyetle mücadele edeceksin. Mücadele kaba güçle değil bilgiyle olur, bileceksin.

-Gösterişe tamah etmeyeceksin. Gösteriş cahilliktir, bunu bileceksin.

-Nice yaratıklardan insanı ayıran temel öge sadakattir. Eşine ve işine sadakati olmayanın, milletine, ülkesine ve devletine ihaneti an meselesidir.

-Seveceksin. Önce aileni, sonra milletini, sonra da insanı seveceksin. Ülken içinse hiç bir şeyi kıyas etmeyeceksin.

-Kainatta gördüğün her şey senin için var edilmiş nimetlerdir. Çokluğuna aldanıp müsrif olmayacaksın.

-Harama el uzatmayacaksın. Alın terinle ıslanmamış her nimet senin için haramdır.

-Yol boyu sana ikram edilen her şey tadasıyadır. ikramın doyasıya olanı haramdır.

-Üreyeceksin, çocuk berekettir, çocuk gelecektir. Üreme en kutsal görevdir. Dünya üzerinde varlığını idame ettirmenin tek yolu üremedir. Ana'nın kutsallığı burada gizlidir.

-Karışmayacaksın, milletin ariliği esastır. Aslolanda; özde arilik kanda, sözde arilik aidiyettedir.

-Önce çocuklarını, sonra çalışanını doyuracaksın. Arta kalanı da kendin yiyecek, daha da artıyorsa muhtaçlarla paylaşacaksın. Paylaşırken de neslinin devamını göz önünde bulunduracaksın.

-Elin övgüsü de sövgüsü de kendinedir. Sadece gülümseyeceksin. El alem ne derse desin, duymayacak ve doğru bildiğinden şaşmayacaksın.

Böyle bildiler, böyle bildim, böyle bileceksin.

 

 

X